CEO-Hexatronic-Group-Henrik-Larsson-Lyon

Hur kan vi hjälpa dig ?

För alla typer av företagsinformation eller kontakter, hör bara av dig. 

Hexatronic Group

Sofierogatan 3A
SE-412 51 Göteborg

Hexatronic presenterar delårsrapport Q3, 2023

Stark förvärvstillväxt och lönsamhet i nivå med mål 
Tredje kvartalet visar en fortsatt försäljningstillväxt om 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år, vilken kan hänföras till genomförda förvärv. Som tidigare kommunicerat kunde vi konstatera svagare marknadsförhållanden i framför allt USA och Tyskland, vilket resulterade i att försäljningen organiskt minskade med 13 procent i kvartalet. Trots en svagare marknad levererade vi i en EBITA-marginal om 15,4 procent.

Läs hela rapporten här.

Länk till inspelning av telefonkonferensen.

Ladda ner presentationsmaterial (endast tillgänglig på engelska)

VD:s kommentarer – Delårsrapport Q3, 2023

VD:s kommentarer – Delårsrapport Q3, 2023

Hexatronic Group

Hexatronic Group består av fler än 49 dotterbolag med totalt över 1300 anställda. Koncernens huvudkontor ligger i Göteborg.

Varför och hur

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassiga fiberlösningar för alla tänkbara användningsområden.

Tillsammans utvecklar företagen i Hexatronic Group produkter och lösningar i världsklass, som skapar utvecklingsmöjligheter för människor över hela världen.

 

Några ord från Henrik Larsson Lyon, VD

Vi växer organiskt och genom förvärv.

Vår organiska tillväxt sker genom att kontinuerligt utveckla vår marknadsnärvaro med starka lokala organisationer och att hela tiden utveckla vårt erbjudande och tillföra värdefulla tjänster som underhåll, eftermarknad, support och utbildning.

Våra förvärv stärker och kompletterar koncernen genom gedigen lokal närvaro på marknaden, kunniga och erfarna medarbetare och god marknadskännedom.