CEO-Hexatronic-Group-Henrik-Larsson-Lyon

Hur kan vi hjälpa dig ?

För alla typer av företagsinformation eller kontakter, hör bara av dig. 

Hexatronic Group

Sofierogatan 3A
SE-412 51 Göteborg

Inbjudan till telefon-konferens med anledning av delårsrapport Q1, 2024

Hexatronic publicerar sin kvartalsrapport för Q1 2024 fredagen den 26 april klockan 07.00 CEST. Samma dag klockan 10.00 CEST hålls en presentation med Henrik Larsson Lyon, VD, och Pernilla Linden, CFO.

Du kan lyssna på presentationen via webben eller genom att delta i telefonkonferensen. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Här finns inbjudan inklusive länkar till telefonkonferensen.

Årsstämma 2024

Årsstämma i Hexatronic Group äger rum tisdagen den 7 maj, kl. 15:00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Det kommer att bjudas på fika från 14:30.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta Hexatronic. Förslag ska ha inkommit till Hexatronic senaste 19 mars, 2024.

Hexatronic Group AB (publ)
Attn: Styrelseordföranden
Sofierogatan 3 A
SE-412 51 Gothenburg
Sweden
agm@hexatronic.com

Vi välkomnar frågor till Hexatronic via agm@hexatronic.com

Dokument inför Årsstämma 2024

Hexatronic Group

Hexatronic Group består av fler än 37 dotterbolag med totalt över 1900 anställda. Koncernens huvudkontor ligger i Göteborg.

Varför och hur

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassiga fiberlösningar för alla tänkbara användningsområden.

Tillsammans utvecklar företagen i Hexatronic Group produkter och lösningar i världsklass, som skapar utvecklingsmöjligheter för människor över hela världen.

 

Några ord från Henrik Larsson Lyon, VD

Vi växer organiskt och genom förvärv.

Vår organiska tillväxt sker genom att kontinuerligt utveckla vår marknadsnärvaro med starka lokala organisationer och att hela tiden utveckla vårt erbjudande och tillföra värdefulla tjänster som underhåll, eftermarknad, support och utbildning.

Våra förvärv stärker och kompletterar koncernen genom gedigen lokal närvaro på marknaden, kunniga och erfarna medarbetare och god marknadskännedom.