Hexatronic-Group-henrik

Hur kan vi hjälpa dig ?

För alla typer av företagsinformation eller kontakter, hör bara av dig. 

Hexatronic Group

Sofierogatan 3A
SE-412 51 Göteborg

Henrik Larsson Lyon

CEO

Anders Persson

Styrelseordförande

Pernilla Lindén

Finansdirektör

Martin Åberg

Vice VD

Hexatronic Group

Hexatronic Group består av mer än 25 företag med totalt över 900 anställda. Koncernens huvudkontor ligger i Göteborg.

Varför och hur

Med smartare och tillförlitliga produkt- och systemlösningar för passiv fiberinfrastruktur driver vi på den digitala omvandlingen till nytta för samhälle, företag och privatpersoner.

Tillsammans utvecklar företagen i Hexatronic Group produkter och lösningar i världsklass, som skapar utvecklingsmöjligheter för människor över hela världen.

Några ord från Henrik Larsson Lyon, VD

Vi växer organiskt och genom förvärv.

Vår organiska tillväxt sker genom att kontinuerligt utveckla vår marknadsnärvaro med starka lokala organisationer och att hela tiden utveckla vårt erbjudande och tillföra värdefulla tjänster som underhåll, eftermarknad, support och utbildning.

Våra förvärv stärker och kompletterar koncernen genom gedigen lokal närvaro på marknaden, kunniga och erfarna medarbetare och god marknadskännedom.

Här kan du hitta mer information om vår företagsstyrning.

VD:s kommentarer Q2, 2021

VD:s kommentarer Q2, 2021

Förvärv av REHAU Groups affärsverksamhet inom telekommunikation

14 juli, 2021

REHAU Telecom har under många år varit aktiv på den tyska marknaden för mikrodukt och är en kvalitetsproducent av mikrodukt och tillbehör för applikationer inom telekommunikation.

Den tyska FTTH-marknaden befinner sig i en tidig expansionsfas och genom att kombinera affärsmöjligheterna inom REHAU Telecom med Hexatronics kompletta passiva FTTH-lösningar kommer Hexatronic att bli en viktig aktör på den växande FTTH-marknaden i Tyskland.

Visa alla pressmeddelanden

Senaste finansiella rapporter

Visa alla finansiella rapporter

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

2020 summerar vi som ett år med stärkt lönsamhet och tillväxt under rådande covid-19 pandemi. Det var också ett år med flera strategiska förvärv. Under året var den organiska försäljningstillväxten 11 % samtidigt som lönsamheten stärktes väsentligt med ett EBITA-resultat som ökade med 51 %.

Det är fortsatt England, Tyskland och Nordamerika vi bedömer kommer ha störst tillväxt de närmaste 10 åren. Att vi under ett utmanande år lyckas öka
vår försäljning i Europa (exklusiv Sverige) och Nordamerika med 24 % respektive 16 % är ett styrketecken. Totalt står dessa marknader nu för ca 60 % av vår försäljning.