Finansiellt

Finansiella mål, kalender, rapporter och analyser.

Innehåll

The index will be generated here in live mode, based on the CSS selector set in the module

Finansiella mål

Lönsamhet

EBITA-marginalen (resultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar) skall vara minst 10% på rullande 12-månadersbasis. EBITA-marginalen på rullande tolvmånadersbasis den 31 december 2020 var 9,8%.

Tillväxt

Koncernen ska växa mer än sin marknad organiskt. Årlig tillväxt på minst 20%. Koncernens femåriga CAGR (genomsnittlig årlig tillväxten) är 24%.

Finansiell kalender

2021-04-29 Delårsrapport januari - mars 2021
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-08-12 Delårsrapport april - juni 2021
2021-11-02 Delårsrapport juli-september 2021
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021

Finansiella rapporter

Publicerade 2021

Analyser

 De som bevakar oss.

Redeye + Pareto Securities Research

Redeye AB och Pareto Securities Research AB bevakar och analyserar Hexatronic Group AB. Analyser publiceras fortlöpande.

Analytiker

Håkan Östling, Aktieanalytiker Redeye AB, hakan.ostling@redeye.se

Stefan Wård, Equity Research, Pareto Securities AB, stefan.ward@paretosec.com