hexatronic-employee-working-computer-1

Finansiellt

Finansiella mål, kalender, rapporter och analyser.

Innehåll

The index will be generated here in live mode, based on the CSS selector set in the module

Finansiella mål

profitibility-numbers 10

Lönsamhet

EBITA-marginalen (resultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar) skall vara minst 10% på rullande 12-månadersbasis. EBITA-marginalen på rullande tolvmånadersbasis den 30 september 2021 var 11,5%.
growth-numbers

Tillväxt

Koncernen ska växa mer än sin marknad organiskt. Årlig tillväxt på minst 20%. Koncernens fyråriga CAGR (genomsnittlig årlig tillväxten) är 23%.

Finansiell kalender

2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021 kl. 7:00
2022-04-29 Delårsrapport januari - mars 2022 kl. 7:00
2022-05-05 Årsstämma räkenskapsår 2021 Kommer att tillkännages

Finansiella rapporter

Analyser

 De som bevakar oss.

Redeye + Pareto Securities Research

Redeye AB och Pareto Securities Research AB bevakar och analyserar Hexatronic Group AB. Analyser publiceras fortlöpande.

Analytiker

Fredrik Nilsson, Aktieanalytiker Redeye AB, fredrik.nilsson@redeye.se

Stefan Wård, Equity Research, Pareto Securities AB, stefan.ward@paretosec.com