Open-laptop-and-dark-background

Finansiellt

Finansiella mål, kalender, rapporter och analyser.

Innehåll

The index will be generated here in live mode, based on the CSS selector set in the module

Finansiella mål

Hexatronic-profitability-15-17

Lönsamhet

EBITA-marginalen (resultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar) skall vara 15-17 % över en konjunkturcykel. EBITA-marginalen på rullande tolvmånadersbasis den 30 juni 2023 var 17,7%.

Hexatronic-growth-20

Tillväxt

Årlig tillväxt om minst 20 procent över en konjunkturcykel. Koncernens fyråriga CAGR (genomsnittlig årlig tillväxt) är 46%.

Finansiell kalender

2023-04-27 Delårsrapport januari - mars 2023 kl. 7:00
2023-05-09 Årsstämma kl. 15:00
2023-08-15 Delårsrapport april - juni 2023 kl. 7:00
2023-10-27 Delårsrapport juli-september 2023 kl.7:00
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023 kl.7:00

Finansiella rapporter

Analytiker som följer Hexatronic

Danske Bank Jacob Edler jedl@danskebank.se
Redeye AB Fredrik Nilsson fredrik.nilsson@redeye.se
Pareto Securities AB Stefan Wård

stefan.ward@paretosec.com

SEB Max Bacco

max.bacco@seb.se

ABG Sundal Collier Adrian Gilani

adrian.gilani@abgsc.se