Open-laptop-and-dark-background

Finansiellt

Finansiella mål, kalender, rapporter och analyser.

Innehåll

The index will be generated here in live mode, based on the CSS selector set in the module

Finansiella mål

Hexatronic-profitability-12

Lönsamhet

EBITA-marginalen (resultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar) skall vara minst 12 procent över en konjunkturcykel. EBITA-marginalen på rullande tolvmånadersbasis den 31 december 2021 var 11,3%.

Hexatronic-growth-20

Tillväxt

Årlig tillväxt om minst 20 procent över en konjunkturcykel. Koncernens fyråriga CAGR (genomsnittlig årlig tillväxt) är 22 procent.

Finansiell kalender

2022-08-11 Delårsrapport april - juni 2022 kl. 7:00
2022-10-28 Delårsrapport juli - september 2022 kl. 7:00
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022 kl. 7:00

Finansiella rapporter

Analyser

 De som bevakar oss.

Redeye + Pareto Securities Research

Redeye AB och Pareto Securities Research AB bevakar och analyserar Hexatronic Group AB. Analyser publiceras fortlöpande.

Analytiker

Fredrik Nilsson, Aktieanalytiker Redeye AB, fredrik.nilsson@redeye.se

Stefan Wård, Equity Research, Pareto Securities AB, stefan.ward@paretosec.com