Open-laptop-and-dark-background

Finansiellt

Finansiella mål, kalender, rapporter och analyser.

Innehåll

The index will be generated here in live mode, based on the CSS selector set in the module

Finansiella mål

Hexatronic-profitability-12

Lönsamhet

EBITA-marginalen (resultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar) skall vara minst 12 procent över en konjunkturcykel. EBITA-marginalen på rullande tolvmånadersbasis den 30 september 2022 var 15,2%.

Hexatronic-growth-20

Tillväxt

Årlig tillväxt om minst 20 procent över en konjunkturcykel. Koncernens fyråriga CAGR (genomsnittlig årlig tillväxt) är 42%.

Finansiell kalender

2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022 kl. 7:00
2023-04-27 Delårsrapport januari - mars 2023 kl. 7:00
2023-05-09 Årsstämma kl. 15:00
2023-08-15 Delårsrapport april - juni 2023 kl. 7:00

Finansiella rapporter

Analyser

 De som bevakar oss.

Danske Bank + Redeye + Pareto Securities Research

Danske Bank, Redeye AB och Pareto Securities Research AB bevakar och analyserar Hexatronic Group AB. Analyser publiceras fortlöpande.

Analytiker

Jacob Edler, Equity Research Analyst, jedl@danskebank.se

Fredrik Nilsson, Aktieanalytiker Redeye AB, fredrik.nilsson@redeye.se

Stefan Wård, Equity Research, Pareto Securities AB, stefan.ward@paretosec.com