Pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden här.

Pressmeddelanden Hexatronic Group

Hitta våra pressbilder här.

2021

Datum Titel Kategori
2021-04-14

Hexatronic publicerar årsredovisning

Regulatoriska

2021-04-13

Preliminära siffror för första kvartalet visar ökad försäljning och lönsamhet

Regulatoriska

2021-04-06

Hexatronic vidtar åtgärder för att effektivisera produktion och logistik

Icke regulatoriska

2021-04-06

Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group

Regulatoriska

2021-03-31

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Regulatoriska

2021-03-24

Hexatronic Group genomför nyemission genom kvittning

Regulatoriska

2021-03-22

Hexatronic tecknar avtal med Centric Fiber

Regulatoriska

2021-03-11

Pernilla Lindén ny CFO Hexatronic Group

Regulatoriska

2021-03-03

Hexatronic beslutar om apportemission

Icke regulatoriska

2021-03-01

Hexatronic förvärvar 75% Av TK-KONTOR-FREITAG

Icke regulatoriska

2021-02-24

Hexatronic Group - Bokslutskommuniké 2020

Regulatoriska

2021-02-23

Hexatronic justerar finansiellt mål

Regulatoriska

2021-01-22

Hexatronic tecknar strategiskt leverantörsavtal med Vocus i Australien

Icke regulatoriska

2021-01-15

Hexatronic vinner nya order på sjökabel

Regulatoriska

2021-01-14

Ökad lönsamhet samt preliminär försäljning fjärde kvartalet

Regulatoriska


2020

Datum Titel Kategori
2020-12-18

Hexatronic vinner nya order på sjökabel

Regulatoriska

2020-12-17

PQMS och CityFibre utökar utbildningssamarbetet

Icke regulatoriska

2020-12-08

Hexatronic vinner nya order på sjökabel

Regulatoriska
2020-12-01

Magnus Angermund ny Head of Northern Europe

Icke regulatoriska
2020-11-30

Ändrat antal aktier i Hexatronic Group

Regulatoriska
2020-11-23

Lennart Sparud lämnar sin roll som CFO i Hexatronic

Regulatoriska
2020-11-05

Hexatronic Group - Delårsrapport Q3 2020

Regulatoriska
2020-11-04 Hexatronic beslutar om apportemission Regulatoriska
2020-11-02 Hexatronic förvärvar Qubix Regulatoriska
2020-11-02 Hexatronic förvärvar Baltronic Group OÜ och Toronics Inc Icke regulatoriska
2020-10-13 Ökad lönsamhet samt preliminär försäljning tredje kvartalet Regulatoriska
2020-10-02 Valberedning inför årsstämma 2021 Regulatoriska
2020-08-14 Hexatronic Group - Delårsrapport Q2 2020 Regulatoriska
2020-08-01 Hexatronic tillträder tidigare offentliggjort förvärv av The Light Brigade Icke regulatoriska
2020-07-23 Hexatronic stärker sitt systemerbjudande i USA med förvärvet av The Light Brigade Regulatoriska
2020-07-10 Ökad lönsamhet samt preliminär försäljning andra kvartalet Regulatoriska
2020-06-01 Hexatronic förvärvar Tech Optics Icke regulatoriska
2020-05-12 Hexatronic tecknar strategiskt avtal med KCOM värt upp till 40 MSEK Regulatoriska
2020-05-07 Kommuniké från årsstämma 7 maj 2020 Regulatoriska
2020-04-29 Hexatronic Group - Delårsrapport Q1 2020 Regulatoriska
2020-04-20 Hexatronic möjliggör poströstning Icke regulatoriska
2020-04-16 Hexatronic publicerar årsredovisning Regulatoriska
2020-04-15 Hexatronic vinner nya ordrar på sjökabel Regulatoriska
2020-04-07 Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group Regulatoriska
2020-04-02 Tillbakadraget utdelningsförslag Regulatoriska
2020-03-31 Ändrat antal aktier i Hexatronic Group Regulatoriska
2020-02-27 Hexatronic Group genomför nyemission genom kvittning Regulatoriska
2020-02-27 Emtelle och Hexatronic ingår globalt förlikningsavtal Regulatoriska
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019 Regulatoriska
2020-02-14 Hexatronic förlänger utnyttjandeperioden för deltagare i incitamentsprogram 2016/2020 Icke regulatoriska


2019

Datum Titel Kategori
2019-11-12

Hexatronic tecknar nytt avtal med Chorus

Regulatoriska

2019-11-06

Hexatronic Group - Delårsrapport Q3 2019

Regulatoriska

2019-10-14

Valberedning inför årsstämma 2020

Regulatoriska
2019-08-27

Hexatronic genomför förändringar i koncernledningen

Icke regulatoriska
2019-08-16

Hexatronic Group - Delårsrapport Q2 2019

Regulatoriska
2019-08-14

Hexatronic når kommersiell framgång i Tyskland - vinner FTTH-affärer om 40 MSEK

Regulatoriska
2019-06-25

Hexatronic utökar med ny produktionsanläggning i USA

Regulatoriska
2019-06-18

Hexatronic tecknar avtal med Zzoomm

Regulatoriska
2019-06-05

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Regulatoriska
2019-05-10

Hexatronic Group - Kommuniké från årsstämma

Regulatoriska
2019-05-03

Hexatronic Group - Delårsrapport Q1 2019

Regulatoriska
2019-04-15

Hexatronic publicerar årsredovisning

Regulatoriska
2019-04-08

Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group

Regulatoriska
2019-02-28

Ändrat antal aktier i Hexatronic Group

Regulatoriska
2019-02-22

Bokslutskommuniké 2018

Regulatoriska
2019-02-22

Hexatronic tecknar strategiskt avtal med CityFibre

Regulatoriska


2018

Datum Titel Kategori
2018-11-30

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Regulatoriska

2018-11-07

Hexatronic Group - Delårsrapport Q3 2018

Regulatoriska

2018-11-01

Hexatronic tillträder förvärv av Opternus

Icke regulatoriska

2018-10-25

Hexatronic förvärvar Opternus GmbH

Regulatoriska

2018-10-15

Valberedning inför årsstämma 2019

Regulatoriska

2018-08-16

Hexatronic Group AB - Delårsrapport Q2 2018

Regulatoriska

2018-08-15

Hexatronic tecknar avtal med en brittisk operatör till ett värde om ca 70 MSEK

Regulatoriska

2018-08-01

Emtelle har återtagit stämning av Hexatronic

Regulatoriska

2018-06-30

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Regulatoriska

2018-06-20

SKF och Hexatronic ingår partneravtal

Icke regulatoriska

2018-06-14

Hexatronic bekräftar mottagande av stämning

Regulatoriska

2018-06-12

Hexatronic har tagit del av pressmeddelande avseende patentintrång

Regulatoriska

2018-06-08

Hexatronic tillträder tidigare offentliggjort förvärv av PQMS

Icke regulatoriska

2018-06-01

Hexatronic förvärvar brittiskt utbildningsbolag

Regulatoriska

2018-05-04

Hexatronic Group - Delårsrapport Q1 2018

Regulatoriska

2018-04-20

Hexatronic Group Kommuniké från årsstämma

Regulatoriska

2018-04-10

Hexatronic vinner en order på 29 MSEK

Regulatoriska

2018-04-05

Ytterligare information avseende tidigare offentliggjord order

Icke regulatoriska

2018-03-27

Hexatronic publicerar årsredovisning

Regulatoriska

2018-03-27

Hexatronic Group AB - Årsredovisning 2016-17

Regulatoriska

2018-03-21

Kallelse till Årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360

Regulatoriska

2018-02-23

Hexatronic vinner sjökabelorder

Regulatoriska

2018-02-22

Hexatronic Bokslutskommuniké 2016-17

Regulatoriska

2018-01-02

Hexatronic tillträder tidigare offentliggjort förvärv av Blue Diamond Industries

Icke regulatoriska


2017

Datum Titel Kategori
2017-12-20

Hexatronic flyttas upp till Nasdaqs Mid Cap-segment

Icke regulatoriska

2017-12-04

Hexatronic förvärvar amerikanskt bolag

Regulatoriska

2017-11-15

Hexatronic Group Delårsrapport juli - september 2017

Regulatoriska

2017-11-01

Hexatronic investerar i ytterligare duktkapacitet

Regulatoriska

2017-10-31

Ändrat antal aktier i Hexatronic Group

Regulatoriska

2017-10-20

Beslut i patenttvist med Emtelle

Regulatoriska

2017-10-17

Valberedning inför årsstämma 2018

Regulatoriska

2017-10-03

Hexatronic genomför nyemission av aktier genom kvittning

Regulatoriska

2017-08-24

Hexatronic Group Interim Report 3 2016-17 (EN)

Regulatoriska

2017-08-24

Hexatronic Group Delårsrapport 3 2016-17 (SV)

Regulatoriska

2017-08-15

Hexatronic genomför organisationsförändringar

Icke regulatoriska

2017-05-29

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Icke regulatoriska

2017-05-04

Hexatronic Group Delårsrapport 2 2016-17

Regulatoriska

2017-03-24

Hexatronic vinner nya order på sjökabel till ett sammanlagt värde om 25 MSEK

Regulatoriska

2017-03-02

Flaggningsmeddelande

Regulatoriska

2017-01-18

Hexatronic Group Q1 2016-17

Regulatoriska


2016

Datum Titel Kategori
2016-12-30

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Regulatoriska

2016-12-20

Hexatronic förvärvar Iftac AB och utvecklar affärsområdet utbildning

Regulatoriska

2016-12-16

Kommuniké från årsstämma 2016

Regulatoriska

2016-11-30

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Regulatoriska

2016-11-29

Hexatronic vinner order på sjökabel till ett värde av 22 MSEK

Regulatoriska

2016-11-21

Flaggningsmeddelande

Regulatoriska

2016-11-16

Hexatronic Group (publ) Årsredovisning 2015-2016

Regulatoriska

2016-11-16

Hexatronic Group publicerar årsredovisning för 2015/2016

Regulatoriska

2016-11-16

Kallelse till Årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360

Regulatoriska

2016-11-01

Hexatronic förvärvar ICT Education AB och etablerar nytt affärsområde inom utbildning

Regulatoriska

2016-10-31

Flaggningsmeddelande

Regulatoriska

2016-10-31

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Regulatoriska

2016-10-20

Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2015-16

Regulatoriska

2016-10-19

Hexatronic genomför nyemission av aktier genom kvittning

Regulatoriska

2016-09-30

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Regulatoriska

2016-09-29

Ändrad sammansättning i valberedningen inför årsstämma 2016

Regulatoriska

2016-09-15

Flaggningsmeddelande

Regulatoriska

2016-07-08

Hexatronic New Zealand Ltd har mottagit en stämning om ett påstått patentintrång

Regulatoriska

2016-07-05

Hexatronic Group Q3 2015-16

Regulatoriska

2016-07-01

Hexatronic tar över verksamheten för fiberkabel- och duktverksamhet på Nya Zeeland av Ericsson

Icke regulatoriska

2016-06-03

Valberedning inför årsstämma 2016

Regulatoriska

2016-05-24

Hexatronic tecknar avtal om förvärv av Ericssons fiberkabel- och duktverksamhet på Nya Zeeland

Regulatoriska

2016-05-20

Hexatronic investerar i mikrokabellinje för att möta ökad efterfrågan

Icke regulatoriska

2016-05-04

Förändring i Hexatronic Groups koncernledning

Regulatoriska

2016-04-27

Styrelseförändring i Hexatronic Group

Regulatoriska

2016-04-14

Flaggningsmeddelande

Regulatoriska

2016-04-14

Ny institutionell ägare i Hexatronic

Regulatoriska

2016-04-11

Hexatronic Group Q2 2015-16

Regulatoriska

2016-01-29

Ändrat antal aktier i Hexatronic Group

Regulatoriska

2016-01-19

Hexatronic Group Kvartalsrapport 1 2015-16

Regulatoriska

2016-01-15

Hexatronic förvärvar OpticReach Ltd

Regulatoriska

2016-01-13

Magnus Angermund ny VD för Hexatronic Elektronik & Data AB

Regulatoriska

2016-01-04

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Regulatoriska