Ändrad sammansättning i valberedningen inför årsstämma 2016

På grund av att Accendo Capital ökat sitt aktieinnehav i Hexatronic Group och per den 15 september 2016 var en större aktieägare än Chirp AB har Chirps ledamot i valberedningen ersatts av en ledamot utsedd av Accendo Capital.

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Groups valberedning består nu av följande ledamöter:

  • Göran Nordlund, i egenskap av styrelseordförande i Hexatronic Group samt större
    aktieägare
  • Henri Österlund, representerar Accendo Capital
  • Erik Fischbeck, representerar Erik Fischbeck Holding AB
  • Jonas Nordlund, representerar sig själv
  • Gert Nordin, representerar sig själv

Gert Nordin är ordförande i valberedningen.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2015. Valberedningen representerar tillsammans ca 44,8 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2016 samt på bolagets hemsida, www.hexatronicgroup.com.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2016 kan göra detta genom e-post till lennart.sparud@hexatronic.se (rubricera ”Till Valberedningen”).

Göteborg 29 september 2016

Vid eventuella frågor kontakta:
Göran Nordlund
Styrelseordförande Hexatronic Group AB (publ)
Tel: 070-433 13 20

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!