Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Läs det urpsrungliga pressmeddelandet här.

Hexatronics förvärv av Mpirical Ltd, H. Weterings Galgeweg BV, Optical Solutions Australia Group Pty Ltd och The Fibre Optic Shop Pty Ltd finansierades till viss del genom nyemitterade aktier i Hexatronic. Detta har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under augusti 2021 med total 385 457 aktier respektive röster.

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa övriga anställda som infördes vid årsstämman den 19 april 2018 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under augusti 2021 med 563 000 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget.

Ovanstående nyemissioner och utnyttjande av teckningsoptioner har inneburit att antalet aktier har ökat till 39 372 874 aktier och antalet röster till 38 778 874. Bolaget innehar 660 000 egna aktier av serie C.

Göteborg 31 augusti 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, 070-877 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 17.30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!