Ändrat antal aktier i Hexatronic Group

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa övriga anställda som infördes vid årsstämman den 15 december 2016 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under mars 2020 med 307 240 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget.

Den kvittningsemission som skedde den 27 februari 2020 som en del av utbetalningen av tilläggsköpeskilling till säljarna av Opternus GmbH har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under mars 2020 med 17 865 aktier respektive röster.

Ovanstående utnyttjande av teckningsoptioner och kvittningsemission har inneburit att antalet aktier har ökat till 37 868 930 aktier och antalet röster till 37 544 930.

Göteborg 31 mars 2020
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 17.30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!