Ändrat antal aktier i Hexatronic Group

Läs det urpsrungliga pressmeddelandet här.

Hexatronics förvärv av Baltronic Group OÜ och Toronics den 2 november 2020 finansierades till viss del genom nyemitterade aktier i Hexatronic. Detta har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under november 2020 med 152 500 aktier respektive röster.

Ovanstående nyemission har inneburit att antalet aktier har ökat till 38 021 430 aktier och antalet röster till 37 697 430.

Göteborg 30 november 2020
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2020 kl. 17.30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!