Ändrat antal aktier i Hexatronic Group

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Den kvittningsemission som skedde den 3 oktober 2017 som en del av utbetalningen av tilläggsköpeskilling till säljarna av Hexatronic UK Ltd. (bolaget hette OpticReach Ltd. vid förvärvstillfället) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under oktober 2017 med 30 892 aktier respektive röster. Per den 31 oktober 2017 fanns det totalt 36 171 677 aktier och röster i bolaget.

Göteborg 31 oktober 2017
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 16.00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!