Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Den kvittningsemission som skedde den 19 oktober 2016 som en del av utbetalningen av tilläggsköpeskilling till säljarna av OpticReach Ltd. har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under oktober 2016 med 58 830 aktier respektive röster. Per den 31 oktober 2016 fanns det totalt 34 456 070 aktier och röster i bolaget.

Göteborg 31 oktober 2016
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!