Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronics förvärv av Professional Quality Management Services Ltd. den 8 juni 2018 finansierades till viss del genom nyemitterade aktier i Hexatronic. Detta har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under juni 2018 med 121 372 aktier respektive röster från 36 171 677 aktier och röster till 36 293 049 aktier och röster i bolaget. Ökningen motsvarar en utspädningseffekt om 0,3 %.

Göteborg 30 juni 2018
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2018 kl. 18.00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!