Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här. 

Hexatronics förvärv av Opternus GmbH den 1 november 2018 finansierades till viss del genom nyemitterade aktier i Hexatronic. Detta har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under november 2018 med 218 776 aktier respektive röster från 36 293 049 aktier och röster till 36 511 825 aktier och röster i bolaget.

Göteborg 30 november 2018
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 17.30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!