Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Årsstämmans beslut att emittera 360 000 aktier av serie C för säkra framtida leverans av prestationsaktier och kostnader för eventuella sociala avgifter under LTIP 2019 har verkställts genom registrering hos Bolagsverket den 28 maj 2019. Detta innebär att under maj 2019 har antalet aktier ökat med 360 000 och antalet röster har ökat med 36 000. Totalt uppgår antal aktier till 37 543 825 och antalet röster till 37 219 825.

Anledningen till att detta pressmeddelande avges först idag beror på att Bolagsverket av misstag registrerat de nya aktierna tidigare än förväntat och att bolaget inte tidigare nåtts av informationen.

Göteborg 5 juni 2019
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2019 kl 17.30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!