Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronics förvärv av TK-KONTOR-FREITAG GmbH den 1 mars 2021 finansierades till viss del genom nyemitterade aktier i Hexatronic. Detta har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under mars 2021 med 90 357 aktier respektive röster.

Ovanstående nyemission har inneburit att antalet aktier har ökat till 38 111 787 aktier och antalet röster till 37 787 787.

Göteborg 31 mars 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 17.30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!