Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Den kvittningsemission som skedde den 24 mars 2021 som en del av utbetalningen av tilläggsköpeskilling till säljarna av Opternus GmbH har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under april 2021 med 12 630 aktier respektive röster.
Ovanstående kvittningsemission har inneburit att antalet aktier har ökat till 38 124 417 aktier och antalet röster till 37 800 417.

Göteborg 30 april 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 13.00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!