Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Årsstämmans beslut att emittera 300 000 aktier av serie C för att säkra framtida leverans av prestationsaktier och kostnader för eventuella sociala avgifter under LTIP 2021 har verkställts genom registrering hos Bolagsverket den 18 juni 2021. Detta innebär att under juni 2021 har antal aktier ökat med 300 000 och antal röster har ökat med 30 000. Totalt uppgår antal aktier till 38 424 417 och antal röster till 37 830 417.

Göteborg 30 juni 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2021 kl. 17.30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!