Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group AB

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa övriga anställda som infördes vid årsstämman den 18 november 2013 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under december 2016 med 1 500 000 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget, till totalt 36 140 785 aktier och röster i bolaget.

Göteborg 30 december 2016
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!