Beslut i patenttvist med Emtelle

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic mottog under våren 2015 en stämning från Emtelle Ltd. angående ett påstått intrång i ett svenskt patent avseende s.k. blåsfiber. Detta bestreds av Hexatronic och genstämning lämnades in där Hexatronic yrkade att Emtelles patent skulle förklaras ogiltigt.

Förhandlingar i Patent- och Marknadsdomstolen hölls i början av september 2017. Domstolen har idag fattat beslut i tvisten till Hexatronics fördel. Domstolen har förklarat patentet ogiltigt och således ogillat Emtelles påstående om patentintrång. Domen kan beställas kostnadsfritt från Patent- och Marknadsdomstolen.

Emtelle har förpliktigats att ersätta Hexatronic för nedlagda rättegångskostnader uppgående till ca 5,1 MSEK.

“Patent- och Marknadsdomstolens beslut är glädjande och i linje med de förväntningar vi från början haft på processen.” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group AB.

Göteborg 20 oktober 2017
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 12.00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!