Emtelle och Hexatronic ingår globalt förlikningsavtal

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Emtelle UK Limited och Hexatronic Group AB kan med glädje meddela att ett globalt förlikningsavtal har ingåtts mellan parterna, vilket avslutar den pågående patenttvisten i Storbritannien. Emtelle ger Hexatronic en licensrätt inom patenten för blåsfiberprodukter. Hexatronic kan fortsatt producera och sälja sina blåsfiberprodukter över hela världen.

Göteborg 27 februari 2020
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 kl. 10.30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!