Flaggningsmeddelande

Hexatronic Group AB (publ) har informerats om att aktieägaren Gert Nordin har sålt 1 153 267 aktier den 13 april 2016.

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Gert Nordin äger efter försäljningen 4 679 070 aktier i bolaget, vilket motsvarar 13,9 procent av kapitalet och rösterna. Innan transaktionen uppgick Gert Nordins andel av kapital och röster till 17,3 procent.

För övrig information hänvisas till pressmeddelande som ges ut samtidigt som detta flaggningsmeddelande.

Hisings Backa 14 april 2016
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, tel: +46 706 50 34 00

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!