Flaggningsmeddelande

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (publ) har informerats om att Gert Nordin har sålt 1 000 000 aktier den 18 november 2016. Gert Nordin äger 2 879 070 aktier efter försäljningen vilket motsvarar cirka 8,4 procent av utestående antal aktier och röster i bolaget. Köpare är en svensk institutionell ägare.

Göteborg 21 november 2016
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group AB (publ)
Tel: +46 706 50 34 00
Email: henrik.lyon@hexatronic.com

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!