Flaggningsmeddelande

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (publ) har informerats om att Gert Nordin har sålt 1 870 000 aktier den 28 februari 2017. Gert Nordin äger 9 070 aktier efter försäljningen vilket motsvarar cirka 0,03 procent av utestående antal aktier och röster i bolaget.

Merparten av aktierna har köpts av finska fondbolaget Fondita som är ett självständigt fondbolag med fokus på fondförvaltning av mindre och medelstora bolag på den nordiska och europeiska aktiemarknaden.

Fondita har en långsiktig placeringshoristont.

Göteborg 2 mars 2017
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group AB (publ)
Tel: +46 706 50 34 00
Email: henrik.lyon@hexatronic.com

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!