Hexatronic bekräftar mottagande av stämning

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic bekräftar härmed att bolaget nu mottagit den stämning som framgår av bolagets pressmeddelande av den 12 juni 2018.

I övrigt hänvisar bolaget till ovan angivet pressmeddelande.

Göteborg 14 juni 2018
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group AB


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018 kl. 19.00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!