Hexatronic Bokslutskommuniké 2016-17

Hexatronic Bokslutskommuniké 2016-17

Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17

(Kvartalet oktober – december 2017, helåret januari – december 2017 samt perioden september 2016 – december 2017)

Läs hela rapporten här.

Framgångsrikt internationaliseringsarbete har ökat andelen export till över 50% och arbetet med att stärka Hexatronics position på strategiska tillväxtmarknader som USA, Storbritannien och Tyskland fortsätter. Under 2018 kommer vi att investera i ökad produktionskapacitet samt i vår organisation för att möjliggöra en fortsatt lönsam tillväxt.

Helåret (januari till december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 151,0 MSEK (109,8), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 11,6 % (10,6 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 122,3 MSEK (88,8).
 • Nettoresultatet uppgick till 90,4 MSEK (54,1).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,38 SEK (1,50).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under helåret uppgick till 133,4 MSEK (33,1).

Kvartalet (oktober till december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 325,0 MSEK (305,1) vilket motsvarar 7 % (51 %) tillväxt under kvartalet.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 37,9 MSEK (32,8), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 11,7 % (10,8 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 30,4 MSEK (26,4).
 • Nettoresultatet uppgick till 23,7 MSEK (13,6).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,62 SEK (0,36).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 56,0 MSEK (-54,7).

Perioden (september 2016 till december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 717,8 MSEK (1 309,3) vilket motsvarar 31 % (45 %) tillväxt under perioden.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 198,6 MSEK (129,0), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 11,6 % (9,8 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 161,6 MSEK (102,2).
 • Nettoresultatet uppgick till 112,3 MSEK (64,0).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,97 SEK (1,80).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till 102,7 MSEK (-15,5).
 • Styrelsen kommer att föreslå till årsstämman en utdelning om 0,40 SEK (0,30) per aktie för räkenskapsåret 2016/17.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!