Hexatronic etablerar 5G-utbildning genom förvärvet av Mpirical

Hexatronic etablerar 5G-utbildning genom förvärvet av Mpirical

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (publ) ("Hexatronic") har förvärvat 100% av aktierna i Mpirical Ltd. ("Mpirical"), ett UK-baserat utbildningsbolag med fokus på högkvalitativ ackrediterad teknisk utbildning inom mobil och trådlös telekommunikation. Deras kunder inkluderar telekomoperatörer, produktleverantörer, nätverks- & testleverantörer samt statliga och offentliga aktörer. Mpiricals utbildning hålls huvudsakligen online via den snabbt växande on-demand-plattformen som gör det möjligt för Mpirical att erbjuda utbildning till kunder över hela världen. Köpeskillingen betalas dels kontant, dels genom nyemitterade aktier.

Mpirical
Mpirical har erbjudit utbildning inom telekommunikation sedan 2002 med fokus på utbildning inom områden som 5G, 4G, 3G, next generation voice, IoT och Wi-Fi. Utbildningarna inkluderar allt från introduktionskurser till mycket avancerad teknisk utbildning. Det breda utbudet av cirka 1 500 on-demand utbildningsvideor online har lockat kunder från hela världen med kurser som streamas i över 180 länder. On-demand-utbildningen är tillgänglig via Mpiricals egna Learning Management System kallat LearningZone, som har utvecklats internt. Den beprövade utbildningskanalen gör verksamheten skalbar och möjliggör att verksamheten kan växa utan behov av motsvarande tillväxt i resurser.

Säljarna till samtliga aktier i bolaget är nuvarande ledningen i bolaget, som alla kommer att stanna kvar i sina nuvarande roller.

Förvärvet kommer att ytterligare förbättra Hexatronics utbildningsmöjligheter globalt, särskilt inom 5G. Mpiricals Learning Management System och skapande av utbildningsvideor online kommer också att stödja Hexatronics övriga utbildningsbolag i att förbättra deras kursmaterial online.

Förvärvet har ingen betydande påverkan på Hexatronics omsättning eller lönsamhet.

VD-kommentar
“Vi är mycket glada att välkomna Mpiricals mycket kompetenta team inom mobil och trådlös telekomutbildning till Hexatronic Group. Bolaget kommer att bredda Hexatronics utbud av främsta 5G-utbildningar där vi ser stor tillväxtpotential de kommande åren. Mpiricals tekniska team kommer också att kunna stödja Hexatronics övriga utbildningsbolag med Mpiricals egenutvecklade och beprövade Learning Management System samt att skapa professionella online-utbildningsvideor för att förbättra deras online-erbjudande.
Praktisk utbildning är en viktig del för de flesta av våra utbildningsbolag, men online-utbildning har visat sig vara ett attraktivt komplement för våra kunder, särskilt för den teoretiska delen av utbildningen. Online-utbildning gör det också möjligt för Hexatronic att erbjuda utbildning globalt vilket kommer att bredda Hexatronic Groups geografiska räckvidd utanför de redan etablerade utbildningsverksamheterna i Sverige, Norge, Storbritannien, USA och snart Tyskland” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

Kommentar från Mpirical
“Vi är verkligen glada över att få vara en del av Hexatronic-familjen under denna mycket intressanta period i utvecklingen av telekommunikationsnät och av konvergensen av fasta och mobila nätverk, särskilt med den nuvarande globala lanseringen av 5G. Att vara en del av Hexatronic-gruppen kommer att göra det möjligt för oss att accelerera våra utvecklingsplaner för vår on-demand utbildningsplattform, LearningZone, samt bredda vår utbildningsportfölj. Vi är övertygade om att vi och Hexatronics nuvarande utbildningsbolag bara kan stärkas och utvecklas tillsammans och med det är vi entusiastiska över att börja nästa kapitel i vår resa” säger Graeme Green, VD Mpirical.

Nyemission
Styrelsen i Hexatronic har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 6 maj 2021, beslutat om apportemission av 98 615 stamaktier i Hexatronic såsom del av ersättningen för förvärvet av Mpirical.
Teckningskursen, som uppgår till 145,66 kronor per aktie, motsvarar den genomsnittliga stängningskursen för Hexatronics stamaktie på Nasdaq Stockholm 30 handelsdagar före den 1 juni 2021.
Genom nyemissionen ökar Hexatronics aktiekapital med 4 930,75 kronor till 1 911 151,30 kronor. Antalet aktier kommer efter nyemissionen att uppgå till 38 223 032, varav 37 863 032 är stamaktier och 360 000 är aktier av serie C. Antalet röster kommer efter nyemissionen att uppgå till 37 899 032.

Rådgivare
DMH Stallard har varit Hexatronics legala rådgivare i samband med förvärvet av Mpirical.
BCMS och Mills and Reeve har varit finansiell respektive legal rådgivare åt säljarna.

Göteborg 2 juni 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2021 kl. 17.30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!