Hexatronic förvärvar det tyska bolaget homeway GmbH som tillhandahåller multimedia- och nätverkslösningar till hemmet

Hexatronic förvärvar det tyska bolaget homeway GmbH som tillhandahåller multimedia- och nätverkslösningar till hemmet

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic”) har idag, 1 september 2022, förvärvat 82% av aktierna i homeway GmbH (”homeway”).

homeway tillhandahåller ett komplett multimediasystem för hemnätverk över fiber, LAN, coax, strömkabel och wifi. Bolaget arbetar mot byggare, fastighetsutvecklare och -planerare samt installatörer. Bolaget grundades 2002, har cirka 25 anställda och är baserade i Coburg, Tyskland.
Förvärvet gör det möjligt för Hexatronic att bredda sitt erbjudande på den tyska marknaden och tar erbjudandet hela vägen in i hemmet.

Säljarna är grundaren och ledningen som samtliga kommer att fortsätta i sina nuvarande roller samt vara kvar som minoritetsägare i homeway med 18% av aktierna. Hexatronic har en option att förvärva de återstående 18% av de utestående aktierna under första halvåret 2026.

Förvärvet finansieras genom en kombination av kontanter och nyemitterade aktier. Förvärvet har ingen betydande påverkan på Hexatronics lönsamhet.

VD-kommentar

”Vi är mycket nöjda att kunna välkomna homeway till Hexatronic Group. Ett passionerat och skickligt team som har utvecklat unika produkter och lösningar. Tillsammans med homeway är vi väl positionerade att ta vara på möjligheter på den växande tyska FTTH-marknaden med ett bredare erbjudande”, säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

Kommentar från homeway GmbH

”Genom försäljningen av majoritetsandelen till Hexatronic Group har vi möjligheten att uppnå våra ambitiösa mål ännu snabbare, med en stark partner på vår sida. Vi ser fram emot att skriva ett nytt framgångsrikt kapitel tillsammans med våra nya kollegor”, säger Peter Stegner, VD för homeway GmbH.

Nyemission

Styrelsen i Hexatronic har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 5 maj 2022, beslutat om apportemission av 88 429 stamaktier i Hexatronic såsom del av ersättningen för förvärvet av homeway.
Teckningskursen, som uppgår till SEK 109,476 per aktie, motsvarar den genomsnittliga stängningskursen för Hexatronics stamaktie på Nasdaq Stockholm 30 handelsdagar före den 22 augusti 2022.

Genom nyemissionen ökar Hexatronics aktiekapital med 884,29 kronor till 2 050 625,79 kronor. Antalet aktier kommer efter nyemissionen att uppgå till 205 062 579, varav 202 420 308 är stamaktier och 2 642 271 är aktier av serie C. Antalet röster kommer efter nyemissionen att uppgå till 202 684 535.


Göteborg 1 september, 2022
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic GroupVid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2022 kl. 15:00 CEST.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “icke-regulatoriska”!