Hexatronic förvärvar dukttillverkaren Weterings i Nederländerna

Hexatronic förvärvar dukttillverkaren Weterings i Nederländerna

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic”) har förvärvat 100% av aktierna i H. Weterings Galgeweg BV (“Weterings”) i Nederländerna. Weterings tillverkar dukt och slangar för telekommunikations- och jordbruksmarknaden. Köpeskillingen uppgår till 5,6 MEUR och upp till ytterligare maximalt 2,8 MEUR i form av en tilläggsköpeskilling. Den fasta köpeskillingen betalas dels kontant, dels genom nyemitterade aktier. Weterings EBITDA för innevarande år förväntas uppgå till 1,6 MEUR.

Weterings

Weterings grundades 1945 och tillverkar ett brett sortiment av högkvalitativa dukter och slangar som används för bland annat kabelskydd inom FTTH-marknaden och som bevattningslösningar till jordbruksmarknaden. Företaget har stor och flexibel produktionskapacitet vilket resulterar i korta ledtider och hög kundnöjdhet.

Säljarna är ledningen i företaget som alla kommer stanna kvar i sina nuvarande roller.

Köpeskilling och finansiering

Weterings har under de senaste tolv månaderna genererat en försäljning om 15 MEUR med ett EBITDA-resultat om 1,6 MEUR. Förvärvet förväntas öka vinsten med 0,29 SEK per Hexatronicaktie första helåret efter tillträdet.

Köpeskillingen uppgår till 5,6 MEUR på skuldfri basis med en tilläggsköpeskilling på upp till maximalt 2,8 MEUR, baserat på EBITDA för de kommande två åren, varav 80% av den fasta köpeskillingen betalas kontant och resterande 20% i nyemitterade aktier. Köpeskillingen motsvarar en värderingsmultipel om 3,4x till 5,2x EBITDA under de senaste tolv månaderna. Utöver köpeskillingen kommer Hexatronic att investera 3,4 MEUR för att öka kapaciteten.

Förvärvet finansieras med ett seniort banklån från Danske Bank. Nettoskuld / EBITDA för Hexatronic Group efter förvärvet förväntas uppgå till cirka 1,37x.

Förvärvet har skett genom en aktieöverlåtelse. Weterings konsolideras i Hexatronickoncernen från och med idag 1 juli 2021.

Kommentar från Hexatronics VD

“Vi är mycket glada över att välkomna Weterings till Hexatronic Group. Förvärvet är strategiskt då Weterings både är mycket väl beläget i centrala Europa med närhet till flera viktiga och stora marknader, samt att det kommer öka Hexatronics produktionskapacitet av dukt”, säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

Kommentar från Weterings VD

“Vi är glada över att ta nästa steg i utvecklingen av Weterings. Att bli en del av Hexatronickoncernen kommer ge oss en plattform som möjliggör för ytterligare tillväxt och utveckling av vårt företag. Ledningen och personalen är engagerade i att göra denna resa till en framgång för alla intressenter”, säger Rik Rombouts, VD för Weterings.

Nyemission

Styrelsen i Hexatronic har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 6 maj 2021, beslutat om apportemission av 76 921 stamaktier i Hexatronic såsom del av ersättningen för förvärvet av Weterings.

Teckningskursen, som uppgår till SEK 146,76 per aktie, motsvarar den volymvägda genomsnittliga stängningskursen för Hexatronics stamaktie på Nasdaq Stockholm 30 handelsdagar före den 1 juni 2021.

Genom nyemissionen ökar Hexatronics aktiekapital med 3 846,05 kronor till 1 925 066,60 kronor. Antalet aktier kommer efter nyemissionen att uppgå till 38 501 338, varav 37 841 338 är stamaktier och 660 000 är aktier av serie C. Antalet röster kommer efter nyemissionen att uppgå till 37 907 338.

Rådgivare
Houthoff har varit Hexatronics legala rådgivare i samband med förvärvet av Weterings.

Valegis och IMAP Netherlands har varit legal respektive finansiell rådgivare åt säljarna.


Göteborg, 1 juli 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 0706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2021 kl. 17:30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!