Hexatronic förvärvar ledande mikroduktbolaget KNET för en förväntad köpeskilling om 63 MUSD

Hexatronic förvärvar ledande mikroduktbolaget KNET för en förväntad köpeskilling om 63 MUSD

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic”) har ingått avtal om att förvärva KNET CO., LTD ("KNET") - en av de globala ledarna inom mikroduktlösningar för telekomindustrin - för en förväntad köpeskilling uppgående till 63 MUSD.

KNET

KNET är en global ledare och pionjär inom utveckling och tillverkning av mikroduktlösningar för telekomindustrin. Sedan 2002 har företaget haft försäljning till mer än 70 länder på 5 kontinenter. Huvudmarknaderna är idag Nordamerika följt av Europa och Asien.

KNET har huvudkontoret i Seoul och produktionsanläggningen i Jeongeup-si, i södra delen av Sydkorea. Företaget har även kontor i USA och Indonesien. Förvärvet omfattar även produktionsanläggningens mark och byggnader.

KNET kommer, efter slutförandet av förvärvet, fortsatt bedrivas som ett självständigt bolag med nuvarande management intakt. Bolaget kommer även fortsätta verka under varumärket KNET och leverera till alla befintliga kunder.

Säljaren som även är grundaren kommer att fortsätta i sin nuvarande position som ordförande för KNET.

Transaktionsöversikt

Den fasta köpeskillingen för KNET uppgår till 48 MUSD på skuldfri basis, plus en potentiell tilläggsköpeskilling baserad på ackumulerad EBITDA de kommande tre åren efter slutförandet av förvärvet. Den potentiella tilläggsköpeskillingen förväntas uppgå till 15 MUSD.

För innevarande år, som slutar den 31 december, förväntas KNET generera en EBITDA på mer än 10 MUSD. Detta motsvarar en fast EBITDA-multipel på cirka 4,6x och inklusive förväntad tilläggsköpeskilling cirka 6,1x.

Den maximala tilläggsköpeskillingen uppgår till 36 MUSD och uppnås om KNET genererar en ackumulerad EBITDA under de tre kommande åren på mer än 63 MUSD. Om ackumulerad EBITDA för samma period är mindre än 27 MUSD utgår ingen tilläggsköpeskilling.

Den fasta köpeskillingen på 48 MUSD ska betalas kontant vid slutförandet av förvärvet och finansieras fullt ut med ett seniort banklån. Nettoskulden proforma för Hexatronic Group efter detta förvärv, samt inklusive tidigare offentliggjorda förvärv, uppgår till cirka 1,8x EBITDA per Q3 2022. Förvärvet förväntas öka vinsten med ungefär 0,28 SEK per Hexatronicaktie första helåret efter tillträde.

Förvärvet förväntas slutföras den 1 december 2022.

Kommentar från Hexatronics VD

Vi är mycket glada över att ha nått en överenskommelse om att förvärva KNET. Vi har arbetat med KNETs erfarna team i mer än 10 år och är vida imponerade av deras produktkvalitet och innovationsförmåga. KNET har genom åren varit en viktig partner till Hexatronic. Både för att genomföra stödköp för att hantera större volymer och toppar i efterfrågan, men också för produkter med höga tekniska krav. Det starka stödet från KNET har varit avgörande både för vår starka tillväxt och för våra framgångar i Nordamerika. Hexatronic är idag den största kunden till KNET.

Vi ser fram emot att välkomna KNETs motiverade team till Hexatronic Group. Deras tekniska och innovativa förmåga kommer att tillföra ett stort värde till Hexatronic. Dessutom kommer vi att få tillgång till en högkvalitativ produktionsanläggning med kapacitet för stora volymer och som är strategiskt placerad för att leverera till våra verksamheter i Nordamerika, Europa och Oceanien,” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

Kommentar från KNETs ordförande

Hexatronic har varit en strategisk partner till KNET under många år och det är en naturlig och spännande utveckling att få vara en del av Hexatronic Group. Vi ser fram emot att fortsätta supportera alla våra befintliga kunder såväl som Hexatronics ambitiösa tillväxtambitioner på sina fokusmarknader,” säger Seo Seong Nam, grundare och ordförande KNET.

Rådgivare

White & Case och Shin & Kim har varit Hexatronics legala rådgivare i samband med förvärvet av KNET.

Göteborg 24 november, 2022
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32


Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2022 kl. 07:00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!