Hexatronic förvärvar Qubix

Hexatronic förvärvar Qubix S.p.A., en ledande aktör inom strukturerade kabelsystem i Italien

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här. 

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har idag den 2 november 2020 ingått avtal samt tillträtt förvärvet av 90 procent av aktierna i Qubix S.p.A. (”Qubix”), en italiensk leverantör av strukturerade kabelsystem för telekominfrastrukturen i byggnader och på campus. Köpeskillingen uppgår till 14,4 MEUR på skuldfri basis.

Qubix
Qubix är en ledande leverantör av strukturerade kabelsystem i Italien. Qubix grundades i Italien 2001 genom en avknoppning från en kabeltillverkare. Större delen av bolagets totala försäljning sker i dagsläget till den italienska marknaden. Qubix lösningar används främst i lokala nätverk för internetåtkomst i kontorsbyggnader, bostadshus och på universitetscampus. Marknaden för strukturerade kabelsystem i Italien har ökat med några procent per år de senaste fem åren och förväntas ha samma tillväxt framöver.

Säljaren är euromicron Holding GmbH vars innehav är 90 procent av Qubix. Grundaren och VD:n för Qubix kommer fortsätta sin nuvarande position och förblir minoritetsägare med ett innehav om 10 procent.

Köpeskilling och finansiering
Qubix har under de senaste tolv månaderna genererat EBITDA om 3,8 MEUR. Förvärvet förväntas öka vinsten med ungefär 0,70 SEK per Hexatronicaktie första helåret efter tillträde.

Köpeskillingen om 14,4 MEUR kommer att betalas kontant. Köpeskillingen motsvarar en förvärvsmultipel på 4,2 gånger baserat på senaste tolv månaders EBITDA-resultat.

Förvärvet finansieras av ett seniort banklån från Danske Bank. Nettoskuld/EBITDA för Hexatronic efter genomfört förvärv förväntas uppgå till cirka 2,2x.

Förvärvet har skett i form av en aktieöverlåtelse. Qubix konsolideras i Hexatronickoncernen från och med idag den 2 november 2020.

VD-kommentar
“Jag ser fram emot att välkomna Qubix och deras team till Hexatronic Group. Qubix är marknadsledande i Italien inom strukturerade kabelsystem och kompletterar vårt erbjudande inom telekomlösningar för inomhusbruk.” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

“Hexatronic som är ett internationellt bolag med fokus på passiva fiberoptiska produkter inom telekominfrastruktur stärker vår position på marknaden i Italien där vi med förvärvet har tillgång till egen produktion av fiberoptiska kablar, dukt samt konnektivitetslösningar.” säger Filippo Gnocco, VD för Qubix.

Rådgivare
White & Case LLP har varit Hexatronics legala rådgivare i samband med förvärvet av Qubix.

Göteborg 2 november 2020
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2020 kl. 16:00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!