Hexatronic går in i datacentermarknaden genom amerikanskt förvärv

Hexatronic går in i datacentermarknaden genom amerikanskt förvärv

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic”) har idag ingått ett bindande avtal att förvärva 100% av aktierna i Data Center Systems (“DCS”). DCS tillhandahåller kompletta fiberoptiska lösningar till den amerikanska datacentermarknaden. DCS förväntas generera en EBITDA på runt 3 MUSD under 2021. Inklusive en skatteförmån på cirka 2,5 MUSD kommer den effektiva köpeskillingen att vara 17,2 MUSD upp till 19,9 MUSD inklusive den prestationsbaserade ersättningen.

Data Center Systems
DCS har 20 års erfarenhet och är väletablerad på den amerikanska datacentermarknaden. DCS levererar kompletta fiberoptiska systemlösningar och erbjuder även infrastrukturdesign, installation och andra relaterade tjänster. DCS tillverkar säkra, skalbara och högpresterande standardiserade och anpassade systemlösningar främst till datacentermarknaden. De största kunderna är telekom-, finans- och teknikföretag. DCS grundades 2002 och har idag över 100 anställda. Huvudkontoret och produktionsanläggningen ligger i Texas, USA. Säljaren och grundaren av DCS, Kevin Ehringer, kommer att fortsätta i sin roll som VD efter förvärvet.

Värdering och finansiering
Hexatronic och DCS har gemensamt beslutat om en transaktionsstruktur som möjliggör att aktieförvärvet skattemässigt hanteras som ett inkråmsförvärv (”joint election under Section 338 (h) (10) of the Internal Revenue Code”). Efter beaktande av denna skattelättnad uppgår den effektiva EBITDA-värderingsmultipeln till 5,7x till 6,6x.

Förvärvet finansieras med seniort banklån från Danske Bank. Nettoskuld / EBITDA för Hexatronic Group inklusive genomförda förvärv förväntas uppgå till cirka 2,0x. Beaktat förvärvet av REHAU Telecom som förväntas avslutas under fjärde kvartalet 2021 förväntas Nettoskuld / EBITDA uppgå till cirka 2,6x.

Slutförandet av förvärvet är föremål för sedvanliga villkor och förväntas slutföras i början av oktober.

Kommentar från Hexatronics VD
”Vi är mycket glada över att välkomna DCS-teamet till Hexatronickoncernen. Teamet är mycket erfaret och har ett konsultativt tillvägagångssätt för att säkerställa bästa möjliga nätverksprestanda. De delar också vår syn på värdet av att tillhandahålla kompletta systemlösningar för våra kunder och de har till och med tagit det ett steg längre genom att erbjuda flera olika typer av relaterade tjänster.

Med förvärvet av DCS kommer Hexatronic in på den amerikanska datacentermarknaden som förväntas fortsätta växa. Ständigt ökande datatrafik såväl som trenden mot edge computing ökar behovet av såväl storskaliga datacenter som små och medelstora datacenter som ligger närmare de platser där data genereras och används.

USA är idag Hexatronics största marknad och en av tre strategiska tillväxtmarknader. Med förvärvet av DCS kan vi nu erbjuda våra kunder Hexatronics kompletta systemerbjudande med lokalt terminerade produkter vilket kommer minska ledtider och öka flexibiliteten. Utöver det kommer DCS bidra med expertis inom design och rådgivningstjänster. DCS produktion i USA kommer att komplettera våra nuvarande termineringsverksamheter i Sverige, Estland och Storbritannien”, säger Henrik Larsson Lyon, VD för Hexatronic Group.

Kommentar från DCS VD
”Att få vara en del av Hexatronickoncernen möjliggör för DCS att ta ett stort steg framåt för att uppfylla vårt mål om att vara världsledande inom lagring och nätverksanslutningar för stora företags datacenter”, säger Kevin Ehringer, grundare och VD för DCS.

Rådgivare
White & Case Advokat AB har varit Hexatronics legala rådgivare i samband med förvärvet av DCS.

Göteborg, 22 september, 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 0706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, 0708 77 58 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2021 kl. 19:00 CET

Ämne

2021
Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “2021”!