Hexatronic Group AB - Kommuniké från årsstämma 2022

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på Bolagets hemsida inom två veckor.

Göteborg 5 maj 2022
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 20.00 CEST.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!