Hexatronic Group AB tecknar avtal med Open Fiber USA Inc till ett värde över 40 MUSD

Hexatronic Group AB tecknar avtal med Open Fiber USA Inc till ett värde över 40 MUSD

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic US Inc., ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB (publ), har idag tecknat ett treårigt strategiskt partneravtal till ett värde över 40 MUSD, med Open Fiber USA, Inc (”Open Fiber”), North Carolina, USA. Avtalet omfattar leverans av hela Hexatronics fiber till hemmet (FTTH) system samt fältsupport, utbildning, designsupport och utveckling av nya lösningar. Open Fiber kommer designa, bygga och driva nät för fiber till hemmet i North och South Carolina, USA.

”Den amerikanska marknaden är idag Hexatronics enskilt största marknad, och är en av våra tre strategiska tillväxtmarknader. Vi är mycket stolta och glada över att ha blivit en strategisk systemleverantör till Open Fiber. Vi ser avtalet som ytterligare en bekräftelse på styrkan i vårt systemerbjudande. Open Fiber värdesätter fördelarna med vårt system som innebär en kostnadseffektiv installation, snabb anslutning av kunder och en flexibilitet avseende att expandera fibernätet. Vi kommer utöver systemet stötta Open Fiber med fältsupport och utbildning för att säkerställa en hög kvalité samt en konstandeffektiv installation,” säger Henrik Larsson Lyon, CEO Hexatronic Group AB.

”Open Fiber har tagit in betydande kapital för att bygga ett supersnabbt och tillförlitligt fibernät i områden som idag har begränsade uppkopplingsmöjligheter. Vårt samarbete med Hexatronic är viktigt för oss i vår byggnation. Vi valde Hexatronic på grund av deras kompletta system som skapar värde och i synnerhet deras möjlighet att stödja vår aggressiva tidplan för våra projekt. Vi kommer ha möjlighet att addera kunder upp till 1 km från våra distributionspunkter, genom att använda Hexatronics blåsfiberlösningar. Som samarbetspartners är vi nöjda med det värde Hexatronic skapar för oss genom kompletta system, design och installationsrådgivning samt logistiska tjänster”” säger Dimitri Moussa, CEO Open Fiber USA, Inc.

Göteborg 5 juli, 2022
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2022 kl. 18.00 CEST.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!