blog-post-page nav-fixed

Hexatronic Group genomför nyemission genom kvittning

Hexatronic genomför nyemission av aktier genom kvittning

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronics styrelse har med stöd av årsstämmans bemyndigande fattat beslut om en nyemission av 12 630 aktier. Aktierna skall kunna tecknas med olika delar av Sven Wiedemann, Hans-Peter Baisch och Arno Krüger, säljarna av aktierna i Opternus GmbH som Hexatronic förvärvade i november 2018. Betalning skall ske genom kvittning. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det är fråga om en kvittningsemission.

Tilläggsköpeskillingen om totalt 8 531 875 kronor, som har beräknats i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, ska erläggas med 90 % i kontanter och resterande 10 % i stamaktier i Hexatronic. Som likvid för aktierna ska Sven Wiedemann, Hans-Peter Baisch och Arno Krüger kvitta deras fordran på Hexatronic om 853 188 kronor.

Tilläggsköpeskillingen har i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet fastställts per Opternus GmbH bokslutsdag, den 31 december 2020, enligt en överenskommen formel. Teckningskursen för aktierna motsvarar den genomsnittliga stängningskursen för Hexatronicaktien 30 handelsdagar före den 31 december 2020 och uppgår till 67,553 kronor. Genom nyemissionen kommer Hexatronics aktiekapital att öka med 631,50 kronor.

Göteborg 24 mars 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!