Hexatronic ingår avtal om förvärv av USA-baserade Rochester Cable från TE Connectivity

Hexatronic ingår avtal om förvärv av USA-baserade Rochester Cable från TE Connectivity

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic”) har ingått ett bindande inkråmsöverlåtelseavtal om förvärv av Rochester Cable (“Rochester Cable”), en av de ledande aktörerna inom utveckling och produktion av elektrooptiska kablar för krävande miljöer i USA, från TE Connectivity (TE), en världsledare inom kontakter och sensorer, för en köpeskilling om 55 MUSD.

Rochester Cable

Rochester Cable är en erkänd ledare inom utveckling och produktion av elektrooptiska kablar som används i krävande miljöer. De avancerade kablarna är konstruerade för att möta specifika krav i krävande industrier som olja och gas, försvar, oceanografi, samt sensor- och undervattensapplikationer.

Rochester Cable har idag 130 anställda i Culpeper, Virginia. I den 40 000 kvadratmeter stora produktionsanläggningen tillverkar Rochester Cable armerade elektrooptiska dynamiska kablar med hög hållfasthet och som möjliggör kraftöverföring samt kontroll av signaler och data.

Avtalet breddar Hexatronics erbjudande inom fiberoptiska sjökablar till att inkludera dynamiska kablar som både kan överföra elektriska signaler och kraft samt optiska signaler. De elektrooptiska kablarna kan användas på extrema vattendjup ner till 6 000 meter som möjliggör uppkoppling av en mängd olika sensorer, utrustningar och fjärrstyrda undervattensrobotar.

Rochester Cable är en högkvalitativ tillverkare. Under det senaste decenniet har TE investerat avsevärt i att öka kapaciteten varför det finns ytterligare tillväxtmöjligheter i produktions-anläggningen.

Den förvärvade verksamheten omfattar även mark och byggnader för både produktionsanläggningarna och kontorsbyggnaderna. Produktförsäljningen sker främst i USA men även i EMEA och APAC.

Köpeskilling och finansiering

Under det brutna räkenskapsåret, oktober 2021 till september 2022, förväntas Rochester Cable generera en proforma stand-alone EBITDA om cirka 8 MUSD, vilket motsvarar en förvärvsmultipel om cirka 7x EBITDA. Förvärvet förväntas öka vinsten per Hexatronicaktie, första helåret efter tillträdet, med 0,18 SEK.

Köpeskillingen på 55 MUSD betalas vid tillträde och finansieras fullt ut med ett seniort banklån. Nettoskulden proforma för Hexatronic Group, inkluderat Rochester Cable och tidigare offentliggjorda förvärv, förväntas vara cirka 2,0 gånger EBITDA per Q2 2022.

Förvärvet är föremål för myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras senast den 31 mars 2023.

VD-kommentar

Vi är glada över att ha nått en överenskommelse med TE Connectivity om att förvärva Rochester Cable. Rochester Cable har under flera decennier varit marknadsledare vilket genom sin know-how och applikationsexpertis ger dom en unik position. Det starka teamet har utvecklat ett väldifferentierat erbjudande och långsiktiga partnerskap med sina kunder.
Hexatronic har varit leverantör av fiberoptiska sjökablar sedan 1990-talet. Kombinationen av know-how, geografisk täckning och produktportföljen från Rochester Cable i USA med Hexatronics sjökabelverksamhet i Sverige ger spännande möjligheter för framtiden,” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

Om TE Connectivity

TE Connectivity är en global industriell ledare inom teknik som skapar en pålitlig, hållbar, produktiv och uppkopplad framtid. Det breda utbudet av anslutnings- och sensorlösningar, beprövade i de mest krävande miljöerna, möjliggör framsteg inom transport, industriella tillämpningar, medicinteknik, energi, datakommunikation och i hemmet. Med fler än 85 000 anställda, inklusive över 8 000 ingenjörer, som arbetar tillsammans med kunder i cirka 140 länder, säkerställer TE att ”Every connection counts”. Läs mer på www.te.com och på LinkedIn, Facebook, WeChat och Twitter.

Göteborg 3 oktober, 2022
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2022 kl. 14:30 CEST.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!