Hexatronic justerar finansiella mål

Hexatronic justerar finansiella mål

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

I samband med bokslutet 2021 har styrelsen gjort en översyn av Hexatronics finansiella mål.

Mot bakgrund av Hexatronics starka utveckling, marknadsposition och framtida möjligheter har styrelsen valt att justera Hexatronics lönsamhetsmål till minst 12 procent EBITA-marginal (rörelseresultat efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar) över en konjunkturcykel. Tidigare fastställt lönsamhetsmål var minst 10 procent på rullande 12-månadersbasis.

Hexatronics tillväxtmål har justerats till årlig tillväxt om minst 20 procent över en konjunkturcykel. Tidigare fastställt tillväxtmål innebar att växa mer än sin marknad organiskt och med en årlig tillväxt om minst 20 procent.

Göteborg 23 februari 2022
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022 kl. 18.00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!