Hexatronic når kommersiell framgång i Tyskland - vinner FTTH-affärer om 40 MSEK

Hexatronic når kommersiell framgång i Tyskland - vinner FTTH-affärer om 40 MSEK

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic GmbH, ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB, har på kort tid vunnit ett flertal FTTH-affärer på den tyska marknaden uppgående till sammantaget cirka 40 MSEK. Huvuddelen är systemförsäljning för leverans under kommande 12 månader.

Hexatronic etablerade lokal närvaro i Tyskland i mars månad 2018 genom bildandet av Hexatronic GmbH. Hexatronic GmbH säljer och marknadsför Hexatronic’s FTTH-system Matrix bestående av mikrokablar, mikrodukt och nätverksprodukter. I november 2018 expanderade Hexatronic verksamheten i Tyskland genom förvärvet av Opternus GmbH som säljer, samt utför service och träning inom fiberoptiska svetsar och mätutrustning.

”Tyskland är en av våra prioriterade marknader som vi är övertygade kommer växa under många år framöver. Det är därför mycket glädjande att vi på kort tid vunnit ett flertal FTTH-affärer. Flera av affärerna är pilotprojekt som vi förväntar oss utvecklas till större affärer i en nästa fas”, säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group AB.

Göteborg 14 augusti 2019
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019 kl. 18.30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!