Hexatronic publicerar årsredovisning 2022

Hexatronic publicerar årsredovisning 2022

Hexatronic Group publicerar Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2022

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Länkar till rapporten:

Hexatronic Group AB - Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2022
Hexatronic Group AB - Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2022 ESEF-format hel zip-fil
Hexatronic Group AB - Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2022 ESEF-format preview-fil

Göteborg 14 april, 2023
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2023 kl. 15:00 CEST.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!