Hexatronic tecknar avtal i Tyskland till ett värde av 12 MEUR

Hexatronic tecknar avtal i Tyskland till ett värde av 12 MEUR

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic GmbH (”Hexatronic”), ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB, har tecknat ett leverantörsavtal för fiber-till-hemmet-produkter med en befintlig kund på den tyska marknaden till ett värde av 12 MEUR. Fram till idag är detta Hexatronics största kontrakt i Tyskland och kommer löpa under 2022. Kontraktet täcker Hexatronics passiva fiberoptiska systemlösningar som inkluderar mikrokablar, mikrodukt och nätverksprodukter.

VD kommentar
“Vi är mycket glada över att en befintlig kund återigen har beslutat sig för att teckna ett så betydande kontrakt med Hexatronic. Vi ser projektet som ett bevis på att våra systemlösningar löser våra kunders behov på ett framgångsrikt sätt”, säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

Göteborg, 8 oktober, 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 0706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, 0708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 oktober 2021 kl. 19:00 CET

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!