blog-post-page nav-fixed

Hexatronic tecknar avtal med Centric Fiber

Hexatronic tecknar avtal med Centric Fiber

Hexatronic har tecknat ett avtal med Centric Fiber i Texas, USA, till ett värde av 10 MUSD

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic US Inc har tecknat ett treårigt exklusivt avtal med Centric Fiber i Texas, USA, värt 10 MUSD. Avtalet omfattar leverans av hela Hexatronics fiber till hemmet (FTTH) system till Centric Fibers utbyggnad av FTTH i Texas. Avtalet innefattar även fältsupport och utbildning för Centric Fiber och deras installatörer samt att Hexatronic tillsammans med Centric Fiber ska ta fram nya produktkoncept.

”Vi är mycket glada över att bli utvalda som strategisk och exklusiv leverantör till Centric Fiber. Vi ser avtalet som ytterligare ett bevis på styrkan i vårt FTTH system där Centric Fiber värdesätter en helhetslösning som både är tidsbesparande att installera samt skalbar för framtida expansion. Vi kommer även stötta Centric Fiber med våra lokala fältsupportresurser samt utbildning för att säkerställa att installationen utförs på det mest kostnadseffektiva sättet samt håller högsta kvalitet”, säger Henrik Larsson Lyon, Koncernchef Hexatronic Group.

”Vi valde Hexatronic för vår FTTH utbyggnad på grund av deras unika helhetslösning och det stora värde det ger oss”, säger Jason Palmenberg, President Centric Fiber. "Deras FTTH system som är baserat på mikrodukt, blåsbara mikrokablar och blåsfiber gör att vi kan få ett system som helt och hållet ligger i marken och snabbt ger våra kunder gigabit hastighet”, tillade han. ”Hexatronic kommer även utbilda vår personal samt våra installatörer i systemets design och hur det ska installeras. Vi är mycket nöjda med Hexatronics helhetslösning och ser fram mot ett långt partnerskap”, avslutade Jason Palmenberg.

Göteborg 22 mars 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2021 kl. 14.30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!