Hexatronic tecknar avtal med Eltel i Finland till ett värde om 20 MEUR

Hexatronic tecknar avtal med Eltel i Finland till ett värde om 20 MEUR

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB (publ), har idag tecknat ett treårigt strategiskt ramavtal till ett värde om cirka 20 MEUR, med Eltel avseende den finska marknaden. Avtalet omfattar leverans av Hexatronics blåsbara fiber till hemmet (FTTH) system inklusive fältsupport. Eltel kommer designa och bygga nät för fiber till hemmet åt en av de ledande operatörerna på den finska marknaden.

VD kommentar Hexatronic

"Hexatronic har varit etablerade i Finland under 8 år och ser det tillsammans med övriga nordiska länder som en del av vår hemmamarknad. Den finska marknaden har en mognadsgrad inom fibernät som är betydligt lägre än både Sverige och Norge, och det är extra kul att även den finska marknaden nu börjar ta fart och väljer att satsa på ett flexibelt blåsfibersystem.
Vi är mycket stolta och glada över att ha blivit en strategisk systemleverantör till Eltel och ser avtalet, vilket är det enskilt största vi tecknat i Finland, som ytterligare en bekräftelse på styrkan i vårt systemerbjudande. Vi kommer utöver systemet stötta Eltel med fältsupport för att säkerställa en hög kvalité samt en konstandeffektiv installation,” säger Henrik Larsson Lyon, CEO Hexatronic Group AB.

Göteborg 16 december, 2022
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2022 kl. 08:00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!