Hexatronic tecknar avtal med Grizzly Broadband i USA till ett värde av över 15 MUSD.

Hexatronic tecknar avtal med Grizzly Broadband i USA till ett värde av över 15 MUSD.

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic US Inc, ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB (publ), har tecknat ett 4-årigt strategiskt partneravtal med Grizzly Broadband i Montana i USA till ett värde över 15 MUSD. Avtalet täcker hela Hexatronics fiber till hemmet systemlösning (FTTH), fältsupport och utbildning. Grizzly Broadband kommer att designa, bygga och driva FTTH nät inklusive användartjänster i delstaten Montana.

Kommentar från Hexatronics VD

“Den amerikanska marknaden är idag Hexatronics största marknad och en av våra tre strategiska tillväxtmarknader. Vi är mycket stolta och glada över att ha blivit en strategisk systemleverantör till Grizzly Broadband. Vi ser avtalet som ett ytterligare bevis på styrkan i vårt FTTH-erbjudande där Grizzly Broadband värdesätter en komplett helhetslösning som är kostnadseffektiv, skapar flexibilitet och byggs ut i takt med att kunder ansluter. Vi kommer även stödja Grizzly Broadband med teknisk support och utbildning på plats för att säkerställa en högkvalitativ byggnation,” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

Kommentar från Grizzly Broadbands VD

“Vi valde Hexatronic baserat på deras system och det värde det skapar för oss. Som partners är vi nöjda med det totala värde som Hexatronic tillför oss genom sitt systemerbjudande, utbildning, teknologi - och installationsexpertis, samt support med logistiklösningar,” säger Jason Pond, VD för Grizzly Broadband.

Göteborg 22 december, 2022
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2022 kl. 14:00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!