Hexatronic tecknar avtal med ny nätverksoperatör i USA till ett värde om 20 MUSD

Hexatronic tecknar avtal med ny nätverksoperatör i USA till ett värde om 20 MUSD

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic US Inc, ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB (publ), har tecknat ett strategiskt partneravtal på ett år med en nyligen etablerad, fullt finansierad nätverksoperatör i USA, till ett värde om cirka 20 MUSD, med möjlighet till förlängning. Avtalet täcker Hexatronics kompletta passiva systemlösning för fiber till hemmet (FTTH). Avtalet följer en noggrann utvärderingsprocess från nätverksoperatören och inkluderar även support och utbildning av deras designingenjörsfirmor och installatörer. Hexatronic förväntar sig att de första leveranserna av material kommer att ske i augusti i år.

Kommentar från Hexatronics VD

Vi är mycket stolta och glada över att ha tecknat avtal för vår FTTH-lösning. Avtalet är ytterligare ett bevis på styrkan i vårt FTTH-erbjudande där kunderna uppskattar den kompletta, kostnadseffektiv systemlösningen som möjliggör snabb installation och erbjuder kapacitet och flexibilitet för att bygga i takt med tillväxten. Vi kommer också att stödja operatören med teknisk support och utbildning av deras installatörer för att säkerställa en högkvalitativ och kostnadseffektiv utbyggnad. 

Vi förväntar oss att denna nyligen etablerade operatör kommer att offentliggöra vilka marknader som ska betjänas, liksom partners, leverantörer, distributörer, ingenjörsfirmor och installatörer under de kommande månaderna,” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

Göteborg 13 april, 2023
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2023 kl. 13:00 CEST.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!