Hexatronic tecknar strategiskt avtal med CityFibre

Hexatronic tecknar strategiskt avtal med CityFibre

Hexatronic tecknar strategiskt avtal med CityFibre värt totalt ca 500 MSEK

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic UK Ltd., ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB, har undertecknat ett avtal med CityFibre Ltd som omfattar leverans av passiva fiberoptiska lösningar, inklusive mikrokablar, mikrodukt och connectivity produkter. CityFibre kommer att använda utrustningen i samband med att företaget bygger ut fiber till hemmet (FTTH) till fem miljoner brittiska hushåll fram till 2025.

Avtalet, som är värt ca 500 MSEK, omfattar leverans av fiberoptiska lösningar till en miljon hushåll i den första delen av CityFibres fiberutbyggnad. Detta avtal föregicks av ett avtal som undertecknades med CityFibre förra året till ett värde av cirka 70 MSEK och där de första leveranserna redan har genomförts.

”Vi valde Hexatronic efter en omfattande marknadsutvärdering av ett flertal leverantörer av passiva fiberoptiska lösningar. Kvaliteten på deras lösningar, i kombination med deras vilja att bedriva ett nära samarbete kring designanpassning, gjorde dem till den perfekta partnern. Vi ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete och är säkra på att vi har deras fulla stöd när vi utformar Storbritanniens framtida fiberlösningar”, säger John Franklin, verksamhetschef på CityFibre.

”Vi uppskattar möjligheten att ha blivit strategisk partner till detta mycket dynamiska företag vid ett så här spännande tillfälle. Vi har haft ett nära samarbete med CityFibre gällande utveckling av passiva fiberinfrastrukturlösningar som bidrar till ökad effektivitet i deras utbyggnadsarbete. Våra marknadsledande FTTH-produkter utmärks av att de är snabba och enkla att installera, och vi hjälper våra kunder med lokal support och utbildning på plats. Samarbetet med CityFibre är en viktig milstolpe för Hexatronic som verkligen stärker vår position på den snabbväxande brittiska marknaden”, säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group AB.

Göteborg 22 februari 2019
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 08.00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!