Hexatronic tillträder tidigare offentliggjort förvärv av REHAU Telecom

Hexatronic tillträder tidigare offentliggjort förvärv av REHAU Telecom

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic”) har idag den 1 oktober slutfört tidigare offentliggjort förvärv av REHAU Groups affärsverksamhet inom telekommunikation (“REHAU Telecom”) - en av de större aktörerna inom mikrodukt på den tyska marknaden.

Förvärvet är mycket strategiskt för Hexatronic Group. Den tyska FTTH-marknaden befinner sig i en tidig expansionsfas och genom att kombinera affärsmöjligheterna inom REHAU Telecom med Hexatronics kompletta passiva FTTH-lösningar kommer Hexatronic att bli en viktig aktör på den växande FTTH-marknaden i Tyskland.

Förvärvet, som offentliggjordes den 14 juli 2021, har skett i form av ett inkråmsförvärv och inkluderar verksamhet inom försäljning, marknadsföring och produktledning i framför allt Tyskland samt produktionsanläggningen för mikrodukt i Neulengbach, Österrike. Förvärvet omfattar även marken och byggnaderna som utgör produktionsanläggningen. REHAU Telecom konsolideras i Hexatronickoncernen från och med den 1 oktober 2021.

Förvärvet har fullt ut finansierats med lån från Danske Bank.

Göteborg, 1 oktober, 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 0706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, 0708 77 58 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2021 kl. 17:30 CET

Ämne

2021
Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “2021”!