Hexatronic vinner nya order på sjökabel

Hexatronic vinner nya order på sjökabel

Hexatronic vinner ordrar på sjökabel till ett sammanlagt värde av ca 65 MSEK

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB, har på kort tid slutit flera avtal avseende fiberoptisk sjökabel. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till ca 65 MSEK, vilket avser order från nya kunder i Europa.

Leveranserna är planerade att genomföras under 2021.

Hexatronic erbjuder lösningar inom såväl sjökabel som inom hela den passiva fiberinfrastrukturen, från utformning och produktion till leverans.

“Vi är mycket glada över avtalen vilket är ett kvitto på marknadens förtroende för vårt breda erbjudande inom sjökabel” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group AB.

Göteborg 8 december 2020
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2020 kl. 13.00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!