Hexatronics VD, vice VD och två ledande befattningshavare säljer aktier – Kvarstår som långsiktiga aktieägare

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (”Hexatronic”) tillkännagav idag att Henrik Larsson Lyon, VD, har sålt 385 000 aktier, Martin Åberg, vice VD, har sålt 185 000 aktier, Håkan Bäckström, VD för dotterbolaget Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, har sålt 250 000 aktier och Magnus Angermund, Head of Northern Europe, har sålt 36 750 aktier i Hexatronic.

Försäljningarna görs bland annat för att täcka skattemässiga åtaganden från det precis avslutade aktiesparprogrammet (LTIP 2019).

Henrik Larsson Lyon, Håkan Bäckström och Magnus Angermund har inga planer på att sälja ytterligare aktier utan avser att kvarstå som långsiktiga ägare i Hexatronic. Martin Åberg kan komma att avyttra upp till 60 000 ytterligare aktier, varefter det inte finns planer på att sälja fler aktier.

Efter försäljningarna och slutfört aktiesparprogram LTIP 2019 äger Henrik Larsson Lyon 4 057 180 aktier privat och Martin Åberg minst 48 867 aktier privat och 8 929 360 aktier genom delägande i Chirp AB. Försäljningarna motsvarar därmed mindre än 10% av innehaven för respektive person och båda kvarstår således med större ägande.

Transaktionerna kommer att rapporteras till Finansinspektionen enligt gällande regelverk.

Göteborg 29 november, 2022
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2022 kl. 12:00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “icke-regulatoriska”!