Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group

Kallelse till Årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360

Läs det ursprungliga pressmeddelandet med den fullständiga kallelsen här.

Aktieägarna i Hexatronic Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl 17:00 på Elite Park Avenue Hotel (lokal Göteborg) på Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Inregistrering till stämman sker från klockan 16.00.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!