Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group

Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360

Läs det ursprungliga pressmeddelandet med den fullständiga kallelsen här.

Aktieägarna i Hexatronic Group AB (publ), org.nr 556168-6360, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 kl. 16:30 på Elite Park Avenue Hotel på Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Inregistrering till stämman sker från klockan 16.00.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!