Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group

Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)

Läs det ursprungliga pressmeddelandet med den fullständiga kallelsen här.

Aktieägarna i Hexatronic Group AB (publ), org.nr 556168-6360 (”Bolaget” eller ”Hexatronic”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl.17.00, hos Elite Park Avenue Hotel på Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!