Kallelse till Årsstämma i Hexatronic Group AB

Kallelse till Årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360

Läs det ursprungliga pressmeddelandet med den fullständiga kallelsen här.

Aktieägarna i Hexatronic Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 december 2016 kl 17:00 i bolagets lokaler på Sofierogatan 3A, 2 tr. i Göteborg.
Inregistrering till stämman sker från klockan 16.00.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!